Начало » Качество

Качество

В ЕТ „Зорница – Илия Радев” висококвалифициран персонал прилага методи за контрол на продукцията във всеки един етап от работния процес. Във фирмата се прилагат модерни технологии и се влагат в производството само първокачествени суровини и материали от водещи световни производители.

От 2004г. продукцията на ЕТ „Зорница – Илия Радев” се произвежда в условията на Интегрирана Система за Управление, съгласно изискванията на ISO 9001:2000 OHSAS 18001:1996.

Целите по качество, на които фирмата е заложила са:

  • Организацията да поддържа постоянно високо ниво на качеството на произвежданите продукти и предоставяните услуги
  • Да използва ефективно и ефикасно наличните материали, човешки и финансови ресурси и капитали съобразно нуждите и потребностите на клиентите
  • Да управлява рисковете за здравето и сигурността на персонала и на други заинтересовани страни свързани с дейността
  • Да развива и поддържа конкурентни предимства на база цена, качество и удовлетвореност на всички клиенти и партньори на Организацията